Spolupracujeme s viacerými maďarskými stavebnými firmami. Ponúkame rodinné domy, byty, stavebné pozemky, chaty, kancelárie, obchodné priestory a iné nehnuteľnosti.


Všetky nehnuteľnosti v ponuke sú zazmluvnené s predávajúcim a údaje sú prevzaté od predávajúceho.

Po niekoľkoročných skúsenostiach pôsobenia v Maďarsku sa zameriavame na konkrétneho klienta, t.j. na jeho osobné požiadavky na nehnuteľnosť - „ušitú pre klienta na mieru“. 

V prípade, že potrebujete predať vašu nehnuteľnosť na Slovensku za účelom kúpy nehnuteľnosti v Maďarsku, pomôžeme vám s jej predajom. Konkrétne informácie osobne alebo e-mailom.

 


Kúpa nehnuteľnosti.

Kúpu nehnuteľnosti je možné financovať aj úverom z maďarskej banky po splnení konkrétnych náležitostí klienta a požiadaviek banky. V Maďarskej legislatíve platí všeobecné pravidlo, že občan Európskej únie môže kúpiť nehnuteľnosť a stavebný pozemok. Ornú pôdu a záhradu kúpiť nemôže. Realitné služby pre kupujúceho sú zdarma.

Pri kúpe nehnuteľnosti v Maďarsku musí kúpnopredajnú zmluvu vypracovať právnik, na základe ktorej dáva návrh na vklad vlastníckeho práva na katastrálny úrad. Katastrálny úrad vykoná zápis do listu vlastníctva (zapíše meno a adresu kupujúceho do LV) najneskôr do 48 hodín. Konečný prevod vlastníckych práv sa uskutoční do cca 3-4 týždňov. Predkupnú zmluvu je možné uzatvoriť aj bez právnika pri splnení podmienky, že ju podpíšu dvaja svedkovia. Má rovnakú právnu moc.


Poplatok z nadobudnutia nehnuteľnosti.

Z hodnoty - ceny zakúpenej nehnuteľnosti sa platí poplatok daňovému úradu.

V prípade kúpy domu alebo bytu do ceny 4.000.000 HUF  je tento poplatok 2%, pri cene nad 4.000.000 HUF je poplatok 4%.

Pri kúpe pozemku alebo nebytových priestorov je tento poplatok 4%. Ak sa kupujúci pri kúpe stavebného pozemku zaviaže k výstavbe domu do 4 rokov poplatok je 0%.

Pri kúpe novostavieb rodinných domov, radovej výstavby a bytov od developerov je daň z nadobudnutia 0% zo sumy 15 mil. HUF.


Dane, ktoré platia predávajúci.

V prípade predaja bytu alebo domu, ktorý bol nadobudnutý do 5 rokov sa platí daň vo výške 16 % z ceny. Miera tejto dane v roku nadobudnutia a v prvom roku po nadobudnutí nehnuteľnosti je 100%-ná, t. j. 25% z ceny nehnuteľnosti.

V 2. roku 90%-ná z 16%, v 3. roku 60%-ná z 16%, v 4. roku 30%-ná z 16%, v piatom roku 0%, teda daň sa neplatí. V prípade predaja v roku nadobudnutia je rozhodujúcim rok, v ktorom bola zmluva predložená katastrálnemu úradu.

Pri stavbe, v prípade kolaudačného rozhodnutia stavby vydaného pred 31.12.2007 je to rok zakúpenia pozemku, v prípade kolaudačného rozhodnutia stavby vydaného po 01.01.2008 je to rok vydania kolaudačného rozhodnutia stavby.

V prípade nebytových objektov sa daň - ktorá predstavuje takisto 16% - platí do 15 rokov od podpisu zmluvy. Od 6. roku sa daň každoročne znižuje o 10%, čiže po 15 roku sa už daň neplatí.


Projekt a realizácia stavby.

Novú nehnuteľnosť môže naprojektovať iba architekt zapísaný v maďarskom zozname architektov. Architekt vypracuje predbežné náčrty aj projekt, ktorý bude predložený stavebnému úradu. Zabezpečí všetky potrebné koordinácie s úradmi a stavebnému úradu predloží prehlásenia o pripojení nehnuteľnosti k inžinierskym sieťam a žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Povolenia.

K demolácii, výstavbe a renovácii nehnuteľností je potrebné získať povolenie od  stavebného úradu.V prípade novostavieb, po ukončení stavby, je potrebné požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby a požiadať o zaznamenanie nehnuteľnosti do katastrálnej mapy. Zostaví rozpočet s uvedením, aj bez uvedenia cien, pokiaľ to klient požaduje. Pri rozpočte bez uvedenia cien možno požiadať o cenovú ponuku na výstavbu domu aj viac stavebných firiem.